Na prodej

PETR  PŘIKRYL

Tvorba mladého umělce Petra Přikryla byla až donedávna známa především obyvatelům Hodonína. Právě zde, ve svém rodišti, tento talentovaný umělec začal tvořit své první malby, které se posléze vyvinuly ve velkoplošná díla objevující se na nejrůznějších veřejných prostranstvích. Od té doby na jeho kontě přibyla řada výstav dalece přesahující hranice města.

 

Vraťme se však na samotný začátek. Petr Přikryl se narodil v roce 1989 v Hodoníně a jeho výtvarný talent se rozvíjel už od dětství. Od 8 let proto navštěvoval zdejší Základní uměleckou školu, kde maloval nejprve temperami a s přibývajícími zkušenostmi také olejovými barvami. Mnohem více než papír či plátno, jej však začaly lákat velké plochy. Od 14 let proto trávil téměř každé prázdniny se štětcem v ruce a v roce 2004 vymaloval ptačí pavilon v místní zoo, kde si jeho tvorby brzo všimli i ostatní. Jeho dílo tak zanedlouho ozdobilo další místa, jako například čekárnu pro dětské pacienty v hodonínské nemocnici, jídelnu Integrované střední školy, Domov důchodců, Dětský domov, Azylový dům pro matky s dětmi či velmi frekventovaný podchod pod vlakovým nádražím. Svými malbami vyzdobil  interiéry ZŠ Strážnice, ZŠ Svatobořice-Mistřín , rádio Dyje v Hodoníně, útulek pro psy při ZOO Hodonín a školky pro mentálně postižené děti v Hodoníně.

 

Hlavním motivem jeho prací zůstávají zvířata a příroda, díla z poslední doby však nezapřou inspiraci starobylými památkami či technikou. Malířské zkušenosti, rady, stejně jako potřebnou motivaci dodával mladému výtvarníkovi akademický malíř František Cundrla, který byl jeho rádcem a vzorem. Na Petru Přikrylovi oceňoval především monumentalitu projevu, cit pro kompozici a čistotu barev.

 

Od svých začátků absolvoval mladý výtvarník množství výstav v Hodoníně a okolí. Před   lety vystavoval na Pražském výstavišti, v pavilonu, který později vyhořel. Také vystavoval v galerii Futura nedaleko Václavského náměstí v Praze. Výstava, které si nejvíce váží, byla výstava v Senátu ČR. Tuto výstavu mu zařídila bývalá senátorka paní Mudr. Venhodová a ak. malíř pan Cundrla. Pravidelně se účastní výtvarných soutěží, z nichž k největším úspěchům lze bezesporu zařadit vítězství v celorepublikové soutěži Greenpeace, díky němuž nyní jeho malby zdobí pražskou kancelář této organizace. Za svoji práci získal dvakrát uznání starosty města Hodonína za reprezentaci města a školy. Za svou práci převzal v Národním divadle v Praze cenu “D“ za nástěnné malby. Tato cena je udělována za charitativní činnost /tato cena byla též udělena exprezidentovi panu Václavu Havlovi/

V roce 2012 je zapsán do české knihy rekordů "Největší společná omalovanka" kterou vybarvovalo 209 lidí

Jeho výstavy bylo možno vidět v Praze, Brně, Hodoníně, Mikulově, Kyjově, Strážnici,            

Svatobořicích – Mistříně, Jaslo (Polsko)

Je spoluautorem předloh pro výrobu hraček dinosaurů GIMIKI. (Čína, Hongkong)

Byl autorem kreseb na propagačních bilbordech RÁDIA ČAS, které byly umístěny kolem silniční sítě po celé Moravě.

Trvalou výstavu části svých malířských děl má na ZŠ Mírové náměstí v Hodoníně kde byl žákem.
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 CZK
Celkem 0,00 CZK

K pokladně